Krakers voelen zich opgejaagd wild

De vier eisers namens de kraakbeweging met achter hen hun advocaten hebben donderdag plaatsgenomen in de rechtbank in Amsterdam.

Het Parool, 14 oktober 2010


AMSTERDAM - ''Ik kan elk moment door een buurtagent met een slecht humeur mijn huis worden uitgezet.'' Vier bewoners van twee Amsterdamse kraakpanden stonden donderdag in een kort geding over de nieuwe antikraakwet tegenover de Nederlandse staat. De krakers, verenigd in het collectief Schijnheilig, willen van de rechter horen of het ontruimen van kraakpanden wel wettig is.

De advocaten van Schijnheilig betoogden dat het kraakverbod, dat sinds 1 oktober geldt, een grove schending van het grondrecht op huisvrede inhoudt. De aanstaande ontruimingen zijn volgens de raadslieden in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het zogenoemde huisrecht waarborgt. Ook zouden de opsporingsbevoegde ambtenaren in de nieuwe wet een te grote beoordelingsvrijheid hebben.

De landsadvocaat veegde namens de Staat alle bezwaren van Schijnheilig van tafel. ''Bij een ontruiming volgens de nieuwe wet gaat het om het beeindigen van een strafbare situatie. De Staat is het niet met de krakers eens dat het huisrecht meer waard is dan het eigendomsrecht.''

Beklag
De eisers menen dat een rechter over een voorgenomen ontruiming moet oordelen, voordat de ME daadwerkelijk binnenvalt. Volgens de landsadvocaat is dat niet nodig. Als een ontruiming van tevoren wordt aangekondigd, kunnen de bewoners via een kort geding een uitspraak van de rechtbank krijgen. Als daar geen tijd voor is, bijvoorbeeld omdat de ontruiming niet was aangekondigd, komen de krakers na hun aanhouding voor de rechter, waar ze hun beklag kunnen doen.

''Ik vind dat ik eerst door een onafhankelijke rechter schuldig moet worden bevonden, voordat ik bestraft word. Zeker als het gaat om zo'n zware straf als het kwijtraken van je huis'', aldus een van de eisers. ''Er worden grondrechten geschonden.''

Tientallen sympathisanten van Schijnheilig hadden zich donderdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam en in de zittingszaal verzameld. De advocaten van de krakers kregen veelvuldig luid applaus vanaf de publieke tribune. Vooral de stelling ''er wordt geen afweging gemaakt tussen de belangen van de kraker en de eigenaar'', kon op veel bijval rekenen.

De betreffende panden in de Amsterdamse binnenstad worden niet ontruimd totdat de rechter zich over de kwestie heeft uitgesproken. De rechtbank doet op vrijdag 22 oktober uitspraak. (ANP)

<Terug naar huis> <Naar boven>